บ้านพัก

อาคารกาญจนาภิเษก(อาคารสำนักงาน)

ห้องพักอาคารกาญจนาภิเษก (ชั้นบนห้อง 4 เตียง)

ห้อง 1 พักได้ 4 คน 1 ห้องน้ำ (ห้องปรับอากาศ) ราคา 600 บาท/วัน

ห้องพักอาคารกาญจนาภิเษก (ชั้นบนห้อง 6 เตียง)

ห้อง 2 พักได้ 6 คน 1 ห้องน้ำ (ห้องปรับอากาศ) ราคา 900 บาท/วัน

ห้องพักอาคารกาญจนาภิเษก (ชั้นบนห้อง 15 เตียง)

ห้อง 3 พักได้ 15 คน 4 ห้องน้ำ (ห้องปรับอากาศ) ราคา 2,250 บาท/วัน

บ้านริมไพร

บ้านริมไพร 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ (ห้องปรับอากาศ) พักได้จำนวน 6 คน ราคา 2,100 บาท/วัน

อาคารริมน้ำลาว ๑ (ห้องพัก)

ห้องริมน้ำลาว 1 (ห้องพัดลม) พักได้จำนวน 10 คน 1 ห้องน้ำ ราคา 1,000 บาท/วัน

อาคารริมน้ำลาว ๒ (ห้องพัก)

ห้องริมน้ำลาว 2 (ห้องพัดลม) พักได้จำนวน 10 คน 1 ห้องน้ำ ราคา 1,000 บาท/วัน

บ้านเฮลิโคเนีย (ห้องพัก)

เฮลิโคเนีย มีจำนวนทั้งหมด 5 ห้อง (ห้องพัดลม) พักได้จำนวน 4 คน 2 ห้องน้ำ ราคา 400 บาท/วัน

บ้านหวายคำ

หวายคำ ห้อง 4 (ห้องพัดลม) พักได้จำนวน 5 คน 2 ห้องน้ำ ราคา 500 บาท/วัน

บ้านกฤษณา

ห้อง 1 บ้านกฤษณา (ห้องปรับอากาศ) พักได้จำนวน 2 คน      ห้อง 2 บ้านกฤษณา (ห้องพัดลม) พักได้จำนวน 2 คน

 

บ้านริมน้ำ (บ้านพักผู้อำนวยการ)

อาคารสุรัสวดี

ห้องประชุมใหญ่อาคารสุรัสวดี พร้อมอุปกรณ์ (เครื่องปรับอากาศเครื่องเสียง) บรรจุ 300 คน ราคา 4,500 บาท/วัน

อาคารอเนกประสงค์